Trybuny sportowe

Trybuny stadionowe to jedna z podstawowych kategorii produktowych naszej firmy. Standardowo, wykonujemy je jako trybuny demontowalne, umożliwiając tym samym użytkownikowi ich wykorzystanie na innych, posiadanych obiektach oraz dajemy im możliwość ich rozbudowy w późniejszym czasie np. gdy otrzymają kolejne środki finansowe na ten cel.

Wytwarzane przez nas trybuny sportowe wyposażamy w różnego rodzaju krzesełka stadionowe, które sami produkujemy już od prawie 20 lat. Do wyboru klient ma krzesełka stadionowe zarówno z oparciem, jak i bez oparcia. Te drugie, ze względu na występujące na naszych obiektach sportowych akty wandalizmu, wybierane są coraz częściej przez użytkownika.

Trybuny sportowe naszej produkcji można stawiać na powierzchni utwardzonej (np. kostką brukową) oraz dzięki możliwości zastosowania specjalnych regulatorów także bezpośrednio na trawie. Przy drugim wariancie użytkownik musi jedynie, pod stopy trybuny, przygotować elementy wyrównujące np. płytki chodnikowe 35x35 cm, grubości 5 cm, które posłużą do ustabilizowania konstrukcji trybuny.

Trybuny sportowe naszej produkcji cechuje także:

  • zgodność projektowa produktu z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacji
    i normami PN-EN 13200,
  • możliwość indywidualnego projektowania i produkcji, zarówno pod względem ich wymiarów, jak i ilości zainstalowanych miejsc siedzących,
  • wariantowość miejsca użytkowania, poprzez możliwość stosunkowo łatwego demontażu i przemieszczania ich w częściach na nowe miejsce stacjonowania,
  • wysoka estetyka i solidność wykonania,
  • zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych konstrukcji trybun demontowalnych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych poprzez pokrycie ich powierzchni powłoką cynku ogniowego,
  • zastosowanie, jako podesty do chodzenia, odpornych na warunki atmosferyczne, cynkowanych ogniowo krat pomostowych Vema.

Oprócz trybun sportowych na naszej stronie możecie Państwo znaleźć także: ławki rezerwowych, zadaszenie trybun, krzesełka stadionowe i ławki boiskowe oraz trybuny teleskopowe.

W celu otrzymania ceny konkretnej trybuny stadionowej zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza dostępnego w zakładce WYCENA.Dostarczonych trybun sportowych

Miejsc na zamontowanych trybunach sportowych
«